دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

تصویر رهبری

اطلس سواحل مکران ابزاری برای کمک در اجرای برنامه های توسعه پایدار مناطق ساحلی است که با اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان ها و نهادهای مرتبط، در انجام تجزیه و تحلیل های مکانی مناسب با بکار گیری سامانه اطلاعات جغرافیایی به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک می نماید.

این اطلس، یک سامانه تحت وب است که با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات، دانش و داده های مناسب با همکاری سازمان های مرتبط و تصمیم گیر در مناطق ساحلی مکران تهیه گردیده است. ازآنجایی‌که مجموعه فعالیت‌های مربوط به مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه‌ای در مناطق ساحلی نیازمند استفاده از اطلاعات مکان مرجع است، استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، به‌عنوان بخش اساسی در این اطلس لحاظ گردیده که می تواند نتایج بهینه‌ای در مراحل مختلف برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و توسعه سواحل در اختیار مدیران قرار دهد.