چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

هدف از این پروژه استخراج اطلاعات دراز مدت جهت استفاده در طراحی سازه های ساحلی و فراساحلی و برنامه ریزیهای بندری بوده است .

گام نخست از انجام این مطالعات مدلسازی دوازده ساله امواج دریاهای ایران (از سال 1990 تا 2002 میلادی) در سازمان بنادر و دریانوردی صورت پذیرفت، که در این مطالعات، با استفاده از آمار باد (شبیه سازی شده توسط مدل هواشناسی جهانی مرکز  ECMWF ) مدلسازی موج توسط نرم افزار معتبر و شناخته شده  و واسنجی و صحت سنجی شده است با استفاده از داده های اندازه گیری مستقیم در محل (از جمله بویه موج نگار) و برداشت های ماهواره‌ای موجود و همچنین اندازه گیری های انجام شده در فازهای مختلف پایش و شبیه سازی سواحل کشور در بازه زمانی مورد مطالعه انجام گرفت.

 تدقیق 1

 پس از انجام مدلسازی و اخذ نتایج آن، به کمک یک تابع توزیع احتمالاتی که بهترین برازش را با نتایج مدل داشته باشد، مقادیر ارتفاع و پریود موج مؤثر برای دوره بازگشت های متفاوت (1، 5، 20، 50 و 100 ساله) استخراج گردد. علاوه بر این در طول 12 سال مزبور در هر نقطه از شبکه (13 کیلومتری خلیج فارس و دریای عمان ، محدوده آبهای ایران در دریای خزر و 26 کیلومتری در سایر نقاط شبکه دریای خزر) برای هر 3 ساعت در دریای خزر و هر 6 ساعت در آبهای جنوب پارامترهای مربوطه در قالب یک نرم افزار محیط GIS ارائه گردید.

 در این بخش از مطالعات لازم است مهندسین مشاور با استفاده از اطلاعات حاصل از اندازه گیری های صورت گرفته ، نتایج Hindcast  دوازده ساله در مدل برپا شده پروژه مدلسازی امواج دریاهای ایران را برای محدوده مطالعاتی، تدقیق و نسبت به روز رسانی مدلسازی امواج در منطقه تنگه هرمز اقدام نمایند.

شایان ذکراست Hindcast امواج منطقه دریای عمان طی مطالعات مرحله اول مونیتورینگ و با استفاده از اندازه گیریهای انجام شده با توسعه به 25 سال تدقیق و بروزرسانی شده است و در فاز 6  پروژه پایش سواحل کشور برای مدت به مدت 30 سال افزایش خواهد یافت.