چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

سازمان بنادر و دریانودری در راستای تامین هر چه بیشتر ایمنی در آبراهه­ های تحت حاکمیت و تجهیز  بنادر شمالی و جنوبی به سامانه پایش نوسانات تراز آب، ضمن ایجاد سه ایستگاه ثبت به هنگام نوسانات تراز آب دریای خزر، تامین 10 دستگاه جزر و مد نگار نیز برای بنادر جنوبی انجام شده است تا پیش بینی های جزر و مدی نیز  از دقت بیشتر ی برخوردار گردد.

 1

قابل ذکر است با همکاری مشترک این سازمان و سازمان نقشه برداری کشور، در حال حاضر دو ایستگاه ثبت تراز آب در بنادر چابهار و جاسک توسط کمیسیون بین الدول اقیانوسی نصب گردیده که از این طریق به شبکه جهانی و اقیانوسی متصل می باشد. ایستگاه  چابهار که یکی از ایستگاه های اندازه گیری سامانه هشدار سریع جهانی سونامی است، می تواند با توجه به قرار گرفتن سواحل استان سیستان و بلوچستان در مجاورت آب­های آزاد در صورت بروز پدیده سونامی، هشدارهای لازم را اعلام نماید که این امر نقش بسزایی در اطلاع رسانی و کاهش خسارات جانی و مالی خواهد داشت.