چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

سازمان بنادر و دریانوردی به جایگاه قانونی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی و نیز مطابق تعهدات تعریف شده در کنوانسیون های بین المللی، انتشار و اشاعه اطلاعات پیشبینی های دریایی به بنادر، ناوگان دریایی در آبهای کشور و متخصصین را از طریق یک سامانه  پیشبینی دریایی قابل اعتماد در پایگاه  مربوطه در اختیار کاربران قرار می دهد.

وی تاکید نمود امروزه با توجه به اهمیت و تنوع زیاد فعالیتهای ساحلی و دریایی و همچنین هزینههای بسیار زیادی که صرف انجام این نوع فعالیتها از قبیل بهسازی، احداث و توسعه سازههای دریایی، گسترش حمل و نقل دریایی و تلاش برای بهرهبرداری بهینه از منابع دریاها در سطح ملی و بینالمللی میشود،  موضوع پیشبینی امواج از اهمیت خاصی برخوردار است.

 پیشبینی 1

 در این راستا نیز در اغلب کشورهایی که به نحوی دارای فعالیتهای دریایی هستند، پایگاهها و سیستمهای پیشبینی راهاندازی شده است.

پیشبینی مشخصات امواج دریا به منظور کاهش خطرپذیری و ایمنی سفرهای دریایی نیاز روزافزون در صنایع دریایی است که با گسترش مدلهای طیفی موج و روشهای آماری روز دنیا نیازهای کاربران را مرتفع می نماید. بدیهی است وجود اطلاعات معتبر پیشبینی امواج، می تواند همه ساله از تحمیل هزینههای بسیاری به سواحل و بنادر کشور جلوگیری می کند.

در این سامانه همچنین سعی شده است با بهره گیری از تجربیات اقدامات گذشته در زمینه مطالعات پایه دریایی، از روشهای نوین و استفاده از شبکه کاربران در تدقیق و ارزیابی نتایج سامانه، افزایش دقت نتایج در جهت اطمینان بیشتر به خروجی سامانه به صورت مداوم انجام شود.

 از دستاوردهای این طرح می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- طراحی بزرگترین سامانه پیش بینی امواج دریاهای ایران در منطقه،

- پیش بینی پارامترهای دریاهای ایران برای 96 ساعت آینده

-  راه­اندازی سامانه کنترل کیفی هوشمند داده­های پایگاه داده و ارسال خودکار هشدارهای آب و هوایی

- ارایه اطلاعات به کلیه کاربران بخش دریایی از جمله ناوگان تجاری، نظامی و شیلاتی و نفتی و مهندسین مشاور ذیربط سازمان

- جمع ­آوری اطلاعات به­هنگام دریافتی از تجهیزات اندازه­گیری مستقر در دریاهای شمالی و جنوبی ایران.

- ذخیره ­سازی کلیه اطلاعات در قالب استاندارد.

- ارایه گزارشات و آمارهای متنوع نظارتی و مدیریتی.

 

 کاربران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره گیری از اطلاعات پیش بینی امواج دریاهای ایران و مشاهده پیشبینی امواج در 96 ساعت آینده  به پایگاه اینترنتی waveforecast.pmo.ir مراجعه نمایند.