چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 

1-    بخش جستجو و نجات و حفاظت محیط زیست دریایی:

·         اختصاص یک فروند شناور بزرگ جستجو و نجات و مقابله با آلودگی دریا (Mother SAR)

·         راه اندازی مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی در بندر جاسک

·         اختصاص دو فروند شناور ناجی 20 متری در دریای مکران

·         انجام پایش های هوایی زیست محیطی و ارائه خدمات جستجو و نجات دریایی توسط 2 فروند بالگرد مستقر در بنادر چابهار و جاسک

·         اختصاص قایق های سبک جستجو و نجات دریایی (RIB) در دریای مکران

·         تامین تجهیزات مقابله با آلودگی دریا در بندر جاسک

 

2-   بخش ایمنی دریانوردی:

·         پیگیری ساخت مناره ها (فانوس دریایی) در سواحل دریای مکران

·         ارتقای ایمنی دریانوردی با نصب علایم کمک ناوبری بر روی موج شکن های مردمی احداث شده در منطقه

·         انجام هیدروگرافی کامل از بندر چابهار جهت تهیه نقشه های دریایی با همکاری سازمان جغرافیایی ارتش