دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی کشور در راستای وظایف حاکمیتی و قانونی خویش طی دو دهه گذشته اقدامات گسترده ای در زمینه انجام مطالعات پایه و اجرای پروژه های توسعه ای و ارتقاء ایمنی دریانوردی در سواحل مکران انجام داده است که برخی از این فعالیت ها به شرح ذیل می باشد: 

طرح های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری های انجام شده در بندر شهید بهشتی

فرصتهای سرمایه گذاری

 

  طرح توسعه بندر شهید بهشتی

 

  مدیریت و مهندسی سواحل

طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM)

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل خلیج چابهار

 طرح پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل مکران

تدقیق و  بروز رسانی اطلاعات پروژه مدلسازی امواج دریاهای ایران((ISWM در سواحل مکران

پیش بینی امواج دریاهای ایران در سواحل مکران

پایش مستمر و دراز مدت پارامترهای دریایی در سواحل مکران

هیدرگرافی سواحل مکران

ایستگاه­های ثبت تراز آب در سواحل مکران

بررسی مقاوم سازی موج شکن ها در برابر سونامی

استخراج طیف امواج دریای عمان

ایمنی