دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

احداث شهرک صنعتی جاسک

احداث واحد فولاد مکران در چابهار

نیروگاه سیکل ترکیبی

مجتمع فولاد

احداث طرح های صنعتی کوچک، متوسط و صنایع تبدیلی

مجتمع تولید آلومینیوم جاسک

مجتمع پتروشیمی جاسک

مجتمع منیزیوم جاسک

تأمین زیرساختها و یوتیلیتی شهرک صنعتی جاسک

مجتمع تیتانیوم جاسک

مجتمع فولاد مکران

احداث مجتمع فراوری آبزیان

تولید پودر، خمیر و روغن ماهی از فانوس ماهیان (میکتوفیده)

احداث مجتمع فرآوری خرما

احداث مجتمع فرآوری میوه های گرمسیری

احداث مجتمع تولید غذای آبزیان