دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

ضرورت های اصلی کشور، خروج از وضعیت خام فروشی و تولید مواد پتروشیمی به منظور ایجاد ارزش افزوده حداکثری از این منابع است و این موضوعی است که در این پنل مورد توجه خواهد بود. در همین راستا، احداث خط لوله هفتم سراسری گاز جهت انتقال گاز عسلویه به پاکستان، فرصتی طلایی جهت توسعه صنایع پتروشیمی در سواحل مکران فراهم آورده است. این پروژه ها در دو حوزه جاسک و چابهار تعریف و مکان یابی شده اند.

شرکت انبارها و پایانه های توسعه نگین مکران

کریدور خطوط انتقال، مخازن ذخیره سازی و تجهیزات صادرات محصولات پتروشیمی مکران

شرکت آب نیروی مکران

طرح احداث واحدهای یوتیلیتی و آفسایت

شرکت خط لوله انتقال گاز مکران

طرح انتقال اتان عسلویه-چابهار