دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

حوزه نیرو از دو منظر جایگاه ویژه ای را در تعامل با سرمایه گذاران منطقه مکران خواهد داشت. نخست در خصوص تامین منابع آب و برق کلیه پروژه هایی که در سطح منطقه به اجرا در خواهند آمد و دیگر در خصوص جذب سرمایه گذار برای پروژه های حوزه نیرو (آب و برق) که در منطقه مکران پیش بینی شده است.از این منظر ، تشریح سیاست های کلان وزارت نیرو در حوزه تامین آب و برق برای پروژه های منطقه مکران و پیش بینی ها و تمهیدات اندیشیده شده در این خصوص، از اهم موضوعاتیست که با سرمایه گذاران به بحث و گفتگو گذارده خواهد شد. همچنین تشریح پروژه های دارای اولویت منطقه که نیازمند تامین مالی و جذب سرمایه می باشد، از دیگر مولفه های این پنل می باشد.

 وزارت نیرو – طرحهای توانیر

احداث نیروگاه های کوچک و پراکنده در منطقه

توسعه شبکه و احداث پستهای 230/63 ،230/132، 132/20 و63/20

احداث 4 نیروگاه 500 مگاواتی

احداث خط انتقال نیرو از جاسک به عمان و امارات

احداث نیروگاه های هسته ای

نیروگاه خورشیدی جاسک

نیروگاه خورشیدی کوه مبارک

وزرات نیرو – طرحهای آب

احداث کارخانه های آب شیرین کن:

     مجتمع آب شیرین کن بمانی

     مجتمع آب شیرین کن چاله گریند و کوخرد

     مجتمع آب شیرین کن ده تل

     مجتمع آب شیرین کن گابریک

     مجتمع آب شیرین کن نانگ

احداث اجرایی سدهای رابچ ـ کاریانی و سرگان، سدهای ترادان، لند شرقی و غربی سد گابریک

تامین آب و انتقال آب به چابهار از سد زیردان

احداث آب شیرین کن و انتقال آب از دریای عمان به شمال استان سیستان و بلوچستان

احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 6 روستایی طیس کوپان

احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 4 روستایی بریس و پسابندر

احداث، بهره برداری و انتقال تاسیسات آبرسانی به مجتمع 204 روستایی زیرمجموعه سد پیشین

پروژه آب رسانی به مجتمع روستایی نیک شهر

پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی حمیری قصرقند

پروژه  آبرسانی به مجتمع 55 روستائی زیرمجموعه سد کهیر

پروژه آبرسانی به مجتمع روستایی تیاب شهرستان میناب