دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
 

اولین و مهمترین بخشی که در فضای بازگشت ایران به اقتصاد جهانی توجه سرمایه گذاران را به خود جلب می کند، بخش انرژی و به ویژه حوزه نفت و گاز و صنایع وابسته است. به دلیل مجاورت منطقه مکران با دریای آزاد، بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری در حوزه انتقال و ذخیره سازی نفت در این منطقه فراهم گردیده است که به تبع آن، احداث پالایشگاهها و صنایع پایین دستی آن، قابل توجیه خواهد بود. همچنین، به دلیل تامین زیرساخت های انتقال گاز از خط لوله هفتم سراسری که از شمال این منطقه عبور می نماید، امکان تعریف پروژه های پایین دستی صنایع گاز و خطوط انتقال به صنایع پایین دستی و نیز صادرات گاز به کشورهای همسایه میسر می باشد.

 احداث پایانه دوم صادرات نفت ایران و ایجاد مخازن نگهداشت نفت خام و فرآورده در جاسک

انتقال گاز طبیعی از جاسک به عمان

انتقال گاز طبیعی از خط هفتم سراسری به جاسک

انتقال گاز طبیعی از خط هفتم سراسری به چابهار

احداث پالایشگاه در جاسک

خط لوله نفت خام کوره(عسلویه) – جاسک  

سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج میادین هیدرو کربوری

پالایشگاه هرمز

پروژه خط انتقال گاز از عسلویه به عمان

احداث مخازن و پایانه نفتی جاسک